Kontakt

r.pr. Justyna Ostapiuk
tel. 697 700 253
j.ostapiuk@obpkancelaria.pl

r.pr. Alicja Bobiec
tel. 696 445 628
a.bobiec@obpkancelaria.pl

r.pr. Jakub Przybysz
tel. 506 059 767
j.przybysz@obpkancelaria.pl

DANE ADRESOWE

Siedziba Katowice
OBP Kancelaria Radców Prawnych
ul. Słowackiego 10
40-093 Katowice
biuro@obpkancelaria.pl

Oddział Bielsko-Biała
OBP Kancelaria Radców Prawnych
ul. Cyniarska 36/103
43-300 Bielsko-Biała
biuro@obpkancelaria.pl

NAPISZ DO NAS

  Klauzula informacyjna
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Kancelaria Radców Prawnych Justyna Ostapiuk, Alicja Bobiec, Jakub Przybysz, Bielsko-Biała (43-300), ul. Cyniarska 36/103, www.obpkancelaria.pl, e-mail: biuro[at]obpkancelaria.pl (dalej zwana: Kancelaria).
  2. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych, które stosuje Kancelaria.
  3. Kancelaria powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48697700253 oraz adresem e-mail: biuro[at]obpkancelaria.pl .
  4. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, email, mogą być przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Kancelarii wynikających z zawartych umów, po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów. Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będą przetwarzane do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
  5. Zebrane dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (pkt 3).
  7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, może ona w każdym czasie zostać cofnięta, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych (pkt 3).
  9. Dane nie są udostępnione poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  MAPA DOJAZDU

  Siedziba Katowice

  Oddział Bielsko-Biała