Nieruchomości

Kancelaria wykonuje audyty prawne nieruchomości. Badamy stan prawny nieruchomości w oparciu o księgi wieczyste, dokumenty rejestrowe, a także określamy poziom ryzyka dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Badamy też kwestie ochrony środowiska i ryzyk z tym związanych.

Sporządzamy lub weryfikujemy: umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, najmu, czy umowy dzierżawy. Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności, o ustanowienie i zniesienie służebności, zasiedzenie nieruchomości, przeniesienie prawa własności. Oferujemy także pomoc w regulacji stanu prawnego nieruchomości – reprezentowanie klientów w postępowaniach wieczysto-księgowych i administracyjnych; zakładanie i uzgadnianie treści ksiąg wieczystych, wpisy w księgach wieczystych. 

Z nieruchomościami nierozerwalnie związane są służebności gruntowe, w tym służebności przesyłu. Prowadzimy procesy o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu, czy o wykup nieruchomości, na których wybudowano sieci przesyłowe.

Potrzebujesz pomocy prawnej?