Prawo administracyjne i sądowo administracyjne

Dla klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi polegające na kompleksowym doradztwie a także reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji w każdej instancji, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W zakresie usług sporządzamy wszelkiego rodzaju wnioski, odwołania, zażalenia i skargi (w tym także Skargi Kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Reprezentujemy Klientów i świadczymy usługi w zakresie zastępstwa przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, skargi, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. 

Udzielamy pomocy prawnej w uzyskaniu decyzji administracyjnych, koncesji oraz zezwoleń, a także wszelkich innych aktów administracyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

Potrzebujesz pomocy prawnej?