Prawo administracyjne i samorządowe

Świadczymy usługi polegające na kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia praktyka zawodowa naszych radców prawnych nakierowana jest na prawo administracyjne w szczególności z zakresu szeroko definiowanej pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, a także pragmatyki zawodowej pracowników samorządowych.

Rozumiemy potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz specyfikę działalności tych organów. Naszą misją jest dostarczanie jasnych i zrozumiałych rozwiązań mających na celu skuteczną pomoc w osiągnięciu bezpieczeństwa prawnego dla całej jednostki oraz osób kierujących nią.

Dostrzegamy, że w dobie ciągłych zmian przepisów prawa administracyjnego, a także funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego pomocy prawna ma charakter wielowymiarowy. Analiza każdej sprawy, przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji administracyjnej wymaga jej rzetelnego zbadania. Niezbędnym staje się rozważenie każdego zagadnienia w kontekście nie tylko samej ustawy, ale i zasad postępowania administracyjnego, a niejednokrotnie także regulacji prawa finansów publicznych i zamówień publicznych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?