Prawo cywilne i gospodarcze

Doradzamy i reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach i postępowaniach cywilnoprawnych i gospodarczych. W szczególności takich jak: o zapłatę czy innych roszczeń wynikających z umów, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z czynów niedozwolonych czy z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o: ochronę dóbr osobistych, ochronę prawa własności i posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie i służebności.

W ramach szeroko rozumianej pomocy prawnej przygotowujemy, analizujemy, opiniujemy i negocjujemy wszelkiego rodzaju mowy cywilnoprawne, w tym m.in. umowy: darowizny, zlecenia, dzieło, świadczenie usług, sprzedaży, najmu i dzierżawy czy użyczenia.

Sporządzamy także umowy pożyczki, cesji wierzytelności lub długu, o współpracę lub ramowe. W zakresie usług profesjonalnie opracowujemy kontrakty handlowe, ogólne warunki umów, porozumienia, ugody i listy intencyjne. 

Zapewniamy szeroki wachlarz usług prawnych oraz fachowe i rzetelne podejście do każdej sprawy z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Potrzebujesz pomocy prawnej?