Prawo nieruchomości

Kancelaria wykonuje audyty prawne nieruchomości. Badamy stan prawny nieruchomości w oparciu o księgi wieczyste, dokumenty rejestrowe, a także określamy poziom ryzyka dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Badamy też kwestie ochrony środowiska i ryzyk z tym związanych.

Sporządzamy lub weryfikujemy umowy: sprzedaży nieruchomości, deweloperskie, inwestycyjne, najmu, czy dzierżawy. Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności, o ustanowienie i zniesienie służebności, zasiedzenie nieruchomości, przeniesienie prawa własności. Oferujemy także pomoc w regulacji stanu prawnego nieruchomości – reprezentowanie klientów w postępowaniach wieczysto-księgowych i administracyjnych; zakładanie i uzgadnianie treści ksiąg wieczystych, wpisy w księgach wieczystych. 

Z nieruchomościami nierozerwalnie związane są służebności gruntowe, w tym służebności przesyłu. Prowadzimy procesy o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu, czy o wykup nieruchomości, na których wybudowano sieci przesyłowe.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział majątku, naruszenie posiadania, usunięcie wad prawnych nieruchomości, wydanie nieruchomości czy ustanowienie drogi koniecznej

Nasza Kancelaria oferuje także kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Kancelaria służy pomocą przy nabyciu nieruchomości, w tym przy wyborze nieruchomości pod inwestycję. Nasi prawnicy biorą udział również w negocjacjach handlowych, w tym również z bankami.

Potrzebujesz pomocy prawnej?