Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria zastępuje Klientów w mediacjach i sporach sądowych powstałych na gruncie prawa pracy, występując zarówno z ramienia pracodawców jak i pracowników. Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych dotyczących między innymi: odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, przywrócenia do pracy i uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, kar porządkowych, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, odszkodowań za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, roszczenia z tytułu mobbingu i dyskryminacji oraz dochodzenia świadczeń w razie wypadku przy pracy, w tym ustalenie wypadku przy pracy / sprostowanie protokołu powypadkowego.

W imieniu Klientów dochodzimy roszczeń o: wynagrodzenia i inne należności, rentę wyrównawczą, roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W zakresie usług podejmujemy się prowadzenia spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym o: emerytury, renty, zasiłki.

Potrzebujesz pomocy prawnej?