Prawo rodzinne

Kierując się interesem Klienta kompleksowo reprezentujemy mocodawców w sprawach m.in. o: rozwód, separację, uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego, unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej, czy podział majątku wspólnego.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o: alimenty, w tym o zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego. 

Świadczymy usługi w postępowaniach o: ograniczenie/pozbawienie/zawieszenie/przywrócenie władzy rodzicielskiej, kontakty, w tym rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami. 

Kancelaria oferuje także pełną obsługę postępowań w zakresie: ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa/macierzyństwa, uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka, przysposobienia (adopcja), a także ubezwłasnowolnienia i opieki, kurateli i innych (m.in. sprawy z zakresu Konwencji Haskiej).

Sporządzamy projekty dokumentów lub kompleksowo reprezentujemy Klientów w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej.

Potrzebujesz pomocy prawnej?