Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje pomoc prawną  z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego. Specjalizując się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, przeprowadzamy analiza potrzeb klienta i rekomendujemy odpowiednie działania. Przygotowujemy, plany naprawcze i propozycje układowe oraz wnioski o ogłoszenie upadłości. Uczestniczymy w negocjacjach z wierzycielami w celu osiągnięcia kompromisowych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich uczestników sporu. Zapewniamy reprezentację klientów na zgromadzeniach wierzycieli i w ramach prowadzonych postępowań sądowych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?