Prawo zamówień publicznych

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych. Skutecznie wspieramy Klientów zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych jak i postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o kodeks cywilny oraz regulacje UE.  Zapewniamy obsługę formalno–prawną od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przeprowadzenie procedury aż do wsparcia w przypadku sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym. Prawnicy Kancelarii zajmują się również sprawami dotyczącymi możliwości zmiany umowy zawartej w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oferujemy ocenę pod względem formalno-prawnym: treści ogłoszeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofert składanych przez Wykonawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie oferowanych usług znajduje się opracowanie całości niezbędnej dokumentacji w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowy wraz załącznikami, a także ofert wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Potrzebujesz pomocy prawnej?