Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe

Kancelaria prowadzi także obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych. Zajmujemy się sprawami członkowskimi, wspieramy prawnie organy spółdzielni, przygotowując projekty uchwał, regulaminów, statutów i pozostałych dokumentów wewnętrznych. Prawnicy naszej kancelarii prowadzą też sprawy regulowania praw do gruntów, na których wybudowano budynki spółdzielni, czy wyodrębniania własności lokali.

W zakresie świadczonych usług Kancelaria udziela również pomocy prawnej Wspólnotom Mieszkaniowym, zarówno właścicielom lokali, jak i zarządom, zarządcom oraz administratorom. Pomoc prawna w zakresie zarządu nieruchomością wspólną obejmuje w szczególności: pomoc prawną w ukonstytuowaniu się wspólnot mieszkaniowych, analizę prawną dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym uchwał, umowy o zarządzenie, administrowanie, umów deweloperskich. W zakresie usług Kancelarii jest sporządzanie uchwał oraz umów o administrowanie lub o zarządzanie nieruchomością wspólną oraz zaskarżanie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych z powodu ich sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządu, sprzeczności z interesem właścicieli lokali lub przepisami prawa.

Potrzebujesz pomocy prawnej?