Umowy, opinie, pisma i pomoc procesowa

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi we wszystkimi instancjami, w tym także przed Sądem Najwyższym, we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych oraz przed sądami polubownymi. 

W ramach usług oferujemy opracowanie strategii prowadzenia sporu sądowego, pomoc w zebraniu materiału dowodowego w sprawie, przygotowanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na wniosek, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, projektów ugód sądowych oraz innych pism procesowych, oraz reprezentację w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym.

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej umów, w tym przygotowanie umowy, analiza sporządzonej umowy, negocjacje w imieniu Klienta postanowień umowy.

Sporządzamy wszelkiego rodzaju opinie prawne, opinie dodatkowe i uzupełniające, ponadto dokonujemy analiza i weryfikacji kontr opinii.

Kancelaria przygotowuje pisma inicjujące postępowania w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i administracyjnych oraz pojedyncze pisma w trackie trwających już spraw cywilnych, gospodarczych, karnych oraz administracyjnych, w których Klient nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Potrzebujesz pomocy prawnej?