Upadłość konsumencka

Reprezentujemy Klientów i świadczymy usługi w zakresie obrony przed egzekucją komorniczą przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kompleksowo świadczymy usługi w zakresie upadłości konsumenckiej na jej wszystkich etapach, a w szczególności: przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentowania Klienta na rozprawie, sporządzenia w imieniu Klienta wszystkich wniosków, niezbędnych na danym etapie postępowania, prowadzenia stałej kontroli nad postępowaniem, przygotowania sprzeciwów do listy wierzytelności. 

Kancelaria w ramach świadczonej pomocy prawnej udziela wsparcia merytorycznego w kontaktach z syndykiem i wierzycielami, a także ochrony przed skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz po jego zakończeniu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?