Windykacja należności

Istotnym segmentem działalności Kancelarii jest szeroko rozumiana windykacja wierzytelności oraz przeciwdziałanie temu zjawisku, kompleksowo i bardzo skutecznie. W ramach „windykacji polubownej’’ podejmujemy czynności zmierzające do odzyskania należności klientów na drodze przedsądowej. Na tym etapie podejmowane są działania polegające m.in. na ustaleniu niezbędnych danych kontrahenta, nawiązaniu kontaktu mailowego, telefonicznego lub listownego, ustaleniu warunków i terminu spłaty należności oraz – w ostateczności – wystosowaniu wezwania do zapłaty.

W ramach windykacji sądowej podejmowane są działania obejmujące m.in. przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, nadzór nad przebiegiem postępowania i uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi. 

W celu przeprowadzenia sprawnej egzekucji wierzytelności naszych klientów prowadzimy stałą współpracę z licznymi kancelariami komorniczymi, co pozwala na weryfikację ich efektywności i skrócenie czasu koniecznego do rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności naszych klientów.

Zlecenie Kancelarii windykacji wierzytelności pozwala na zapewnienie kompleksowej pomocy, bez konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. Powyższe prowadzi do zminimalizowania kosztów związanych z egzekwowaniem należności, a przede wszystkim podnosi znacznie szansę odzyskania długu, ze względu na powierzenie sprawy profesjonalnemu podmiotowi znającemu specyfikę rynku, na którym działa.

Potrzebujesz pomocy prawnej?